Om TEKTUR Consulting Group AB

TEKTUR är ett entreprenörsdrivet IT-konsultbolag som skapar och utvecklar tjänster, produkter och lösningar inom IT och konsultation. Vår affärsidé är att med lokal närvaro aktivt ge stöd åt kundens affärsutveckling genom kompetens, öppenhet och totalkostnadsminimering. TEKTUR tillhandahåller värdeskapande lösningar och är en långsiktig partner och rådgivare till våra kunder. Fokusområden är projektledning och teknisk projektledning , IT-arkitektur, IT-management, SAP och systemutveckling.

Våra värderingar

TEKTURs värderingar utgör grunden för vår företagskultur. Värderingarna genomsyrar både vårt interna och externa agerande i allt vi gör inom TEKTUR, ifrån försäljning, kompetensutveckling och ledning, till den enskilde medarbetarens agerande i vardagen hos våra kunder.

Innovation

Med kreativitet och skicklighet utvecklar TEKTUR nyskapande produkter och tjänster. Vi förväntar oss att våra medarbetare är pionjärer och i gengäld tillhandahåller vi dem den frihet, tillit, flexibilitet och de belöningar de behöver för att prestera och utvecklas på högsta nivå.

Entreprenörsanda

Vår filosofi av gemensamt ägande medför en känsla av individuell mening, syfte och ansvar. Inom ramen för bolagets regler och riktlinjer uppmuntrar vi en entreprenörsanda.

Rätt från oss

Inspirerat av LEAN-konceptet "Rätt från mig" lever TEKTUR på värderingen "Rätt från oss“. Värderingen bygger på principen att alltid leverera den höga standard vilket både TEKTUR och våra kunder förväntar sig, i alla led av processen.

Ambition

Vi är hungriga och vi vill alltid mer! Det är vårt engagemang som särskiljer oss. Vi vill arbeta med de mest utmanande uppdragen då både TEKTUR och kunden utvecklas som företag och som människor.